คะแนนสะสมแต้ม ปี 61

ขอเรียนเชิญ ลูกค้าที่อุปการะคุณบริษัท ฯ มาเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด.. จึงมอบสิทธิ์พิเศษภายใต้ Campaign 

" คืนกำไร ให้ลูกค้า "

      ขอเชิญลูกค้าทุกท่านร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน เพื่อลุ้นรับของรางวัล 

เช่น Notebook, Smart phone, Smart watch, Smart TV  อุปกรณ์สำหรับช่าง มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท 

กิจกรรมนี้จัดทำขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมให้แก่ลูกค้า เป็นการคืนกำไรสู่ลูกค้า สุขใจแก่ผู้ซื้อ

ช่วงเวลาสะสมคะแนน นับการซื้อตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 61 

สินค้าให้แลกของรางลัลมีให้เลือกมากมาย มีทั้ง NoteBook ชั้นนำมากมาย

 อุปกรณ์ IT หลากหลายอาทิ Smart Phone , Smart Wash , Smart TV 

 และอุปกรณ์ช่างชั้นนำมากมาย

เมื่อซื้อสินค้า

100 บาท. รับแต้มไปเลย 1 คะแนน

เงื่อนไข
1.การรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะขอใช้ประกันตามผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ที่มีอยู่ หากเกิดการชำรุด 
2.ไม่สามารถนำสินค้าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
3.ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือสินค้าหมด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
4.สิทธิ์ในการมอบสินค้า บริษัทฯ ขอมอบให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสูงสุด 
5.สิ้นปี หากลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์สะสมแต้ม ไม่สามารถนำแต้มไปรวมหรือใช้ในปีต่อไปได้ 
6.การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการของบริษัท นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งแลกคะแนน ตามเอกสารที่ให้ไป 
7.ใบเสร็จทั้ง VAT และ No VAT ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     - ใบเสร็จจะต้องระบุเลขที่ใบกำกับภาษี/เลขที่บิลเงินสด อย่างชัดเจน 
     - ใบเสร็จจะต้องระบุชื่อร้านค้าหรือบริษัทที่ออกใบเสร็จอย่างชัดเจน โดยเป็นใบเสร็จที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์/เขียน จากเจ้าหน้าที่ NMEC เท่านั้น 
     - ใบเสร็จที่เกิดจากการซื้อสินค้า NMEC ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น 
8.คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงในกรณีที่ 
     (ก) ลูกค้ากระทำการฉ้อฉล ปลอมแปลง เพื่อให้ได้คะแนนสะสมมา ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน 
     (ข) NMEC ใช้สิทธิ์เรียกคืนหรือยกเลิก 
9.สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสมคงเหลือได้ โดยติดต่อทาง LINE ID : @nmec 
     E-mail: Sale@nmec.co.th โทร 02-0017766, 097-071-3380 และ 086-327-2600 
10.การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด