ยอยยางเหล็กหล่อ CVK

ยอยยาง Coupling แบบเหล็กหล่อราคาถูก Model " CVK "
ทางบริษัท ฯ ก็มีจำหน่ายนะครับ โดยมีรายละเอียดตามตาราง

item Part Code ราคา หมายเหตุ
1 CVK-045A 416 :-  
2 CVK-045ฺB 496 :-  
3 CVK-055A 512 :-  
4 CVK-055B 608 :-  
5 CVK-065A 640 :-  
6 CVK-065B 720 :-  

* ส่วนลดยอยยาง แบบเหล็กหล่อ สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย 086-3272600