สายพานลำเลียงเศษเหล็ก Hinged Steel Belt

ทางบริษัท ฯ ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย สายพานลำเลียงเศษเหล็ก, เครื่องกลึง CNC,งานปั๊มโลหะทุกชนิด หรือที่เรียวกว่า Hinged Steel Belt 

มาบริการให้ลูกค้าในกรณืทึ่ต้องการซื้อเป็นอะไหล่ สำหรับเปลี่ยน หรือ ซื้อไปใช้ในการสร้างเครื่องจักรใหม่ ไว้บริการท่านอีกด้วย. โดยขนาดและรายละเอียดตัวสายพานลำเลียงเศษเหล็ก มีตามข้างล่างนี้.

1. ราคาสายพานลำเลียงเศษเหล็ก สำหรับโซ่ C2050 ( Pitch 31.75 mm) 

ลำดับ หน้ากว้าง
W (mm.)
ชนิดของแผ่นเหล็ก โซ่เบอร์ Part Code ราคา
(บาท/เมตร)
หมาเหตุ
1 215 A (แผ่นเรียบ) C2050 C2050W215A 10,000 ;-  
2 215 A (แผ่นเรียบ) C2052 C2052W215A 11,500 ;-  
3 250 A (แผ่นเรียบ) C2050 C2050W250A 10,500 ;-  
4 250 A (แผ่นเรียบ) C2052 C2052W250A 11,700 ;-  
5 250 B (แผ่นนูน ) C2050 C2050W250B 13,750 ;-  
6 250 B (แผ่นนูน ) C2052 C2052W250B 14,050 ;-  
7 300 A (แผ่นเรียบ) C2052 C2052W300A 13,500 ;-  
8 350 A (แผ่นเรียบ) C2050 C2050W350A 13,500 ;-  
9 350 A (แผ่นเรียบ) C2052 C2052W350A 14,000 ;-  
10 350 B (แผ่นนูน ) C2050 C2050W350B 15,000 ;-  
11 350 B (แผ่นนูน ) C2052 C2052W350B 15,500 ;-  
12 450 A (แผ่นเรียบ) C2050 C2050W450A 15,500 ;-  
13 450 A (แผ่นเรียบ) C2052 C2052W450A 16,500 :-  
14 450 B (แผ่นนูน ) C2050 C2050W450B 17,800 :-  
15 450 B (แผ่นนูน ) C2052 C2052W450B 19,500 :-  

** สามารถทำหน้ากว้างได้สูงสุดที่ W750 mm.

ปล.. C2050 เป็นขนาดลูกกลิ้งเล็ก และ C2052 เป็นขนาดลูกกลิ้งใหญ่

หากต้องการติดบั้งที่โซ่ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายขาย T.086-3272600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ราคาสายพานลำเลียงเศษเหล็ก สำหรับโซ่ C2060 ( Pitch 38.1 mm)  

ลำดับ หน้ากว้าง
W (mm.)
ชนิดของแผ่นเหล็ก โซ่เบอร์ Part Code ราคา
(บาท/เมตร)
หมาเหตุ
1 300 A (แผ่นเรียบ) C2060 C2060W300A 11,500 ;-  
2 300 A (แผ่นเรียบ) C2062 C2062W300A 12,250 ;-  
3 300 B (แผ่นนูน ) C2060 C2060W300B 12,500 ;-  
4 300 B (แผ่นนูน ) C2062 C2062W300B 13,000 ;-  
5 350 A (แผ่นเรียบ) C2060 C2060W350A 12,850 ;-  
6 350 A (แผ่นเรียบ) C2062 C2062W350A 13,500 ;-  
7 350 B (แผ่นนูน ) C2060 C2060W350B 17,000 ;-  
8 350 B (แผ่นนูน ) C2062 C2062W350B 18,000 ;-  
9 450 A (แผ่นเรียบ) C2060 C2060W450A 17,500 ;-  
10 450 A (แผ่นเรียบ) C2062 C2062W450A 18,500 ;-  
11 450 B (แผ่นนูน ) C2060 C2060W450B 20,000 ;-  
12 450 B (แผ่นนูน ) C2062 C2062W450B 21,500 ;-  
13 550 A (แผ่นเรียบ) C2060 C2060W550A 22,000 ;-  
14 550 A (แผ่นเรียบ) C2062 C2062W550A 22,500 ;-  
15 550 B (แผ่นนูน ) C2060 C2060W550B 23,000 ;-  
16 550 B (แผ่นนูน ) C2062 C2062W550B 24,000 ;-  

** สามารถทำหน้ากว้างได้สูงสุดที่ W 1,000 mm.

ปล.. C2060 เป็นขนาดลูกกลิ้งเล็ก และ C2062 เป็นขนาดลูกกลิ้งใหญ่

หากต้องการติดบั้งที่โซ่ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายขาย T.086-3272600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ราคาสายพานลำเลียงเศษเหล็ก สำหรับโซ่ C2080 ( Pitch 50.8 mm) 

 ลำดับ  หน้ากว้าง
W (mm.)
 ชนิดของแผ่นเหล็ก  โซ่เบอร์  Part Code  ราคา
(บาท/เมตร)
 หมาเหตุ
 1 360 A (แผ่นเรียบ) C2080 C2080W360A    
360  A (แผ่นเรียบ) C2082 C2082W360A    
360  B (แผ่นนูน ) C2080 C2080W360B    
360  B (แผ่นนูน ) C2082 C2082W360B    
480  A (แผ่นเรียบ) C2080 C2080W480A    
480  A (แผ่นเรียบ) C2082 C2082W480A    
480  B (แผ่นนูน ) C2080 C2080W480B    
480  B (แผ่นนูน ) C2082 C2082W480B    
600  A (แผ่นเรียบ) C2080 C2080W600A    
10 600 A (แผ่นเรียบ) C2082 C2082W600A    
11 600 B (แผ่นนูน ) C2080 C2080W600B    
12 600 B (แผ่นนูน ) C2082 C2082W600B    

 ** สามารถทำหน้ากว้างได้สูงสุดที่ W 1,020 mm.

ปล.. C2080 เป็นขนาดลูกกลิ้งเล็ก และ C2082 เป็นขนาดลูกกลิ้งใหญ่

หากต้องการติดบั้งที่โซ่ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายขาย T.086-3272600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ราคาสายพานลำเลียงเศษเหล็ก สำหรับโซ่ C2100 ( Pitch 63.5 mm) 

ลำดับ  หน้ากว้าง
W (mm.)
 ชนิดของแผ่นเหล็ก โซ่เบอร์  Part Code  ราคา
(บาท/เมตร)
 หมาเหตุ
1 460 A (แผ่นเรียบ) C2100 C2100W460A    
2 460 A (แผ่นเรียบ) C2102 C2102W460A    
3 460 B (แผ่นนูน ) C2100 C2100W460B    
4 460 B (แผ่นนูน ) C2102 C2102W460B    
5 613 A (แผ่นเรียบ) C2100 C2100W613A    
6 613 A (แผ่นเรียบ) C2102 C2102W613A    
7 613 B (แผ่นนูน ) C2100 C2100W613B    
8 613 B (แผ่นนูน ) C2102 C2102W613B    
9 766 A (แผ่นเรียบ) C2100 C2100W766A    
10 766 A (แผ่นเรียบ) C2102 C2102W766A    
11 766 B (แผ่นนูน ) C2100 C2100W766B    
12 766 B (แผ่นนูน ) C2102 C2102W766B    

 ** สามารถทำหน้ากว้างได้สูงสุดที่ W 1,302 mm.

ปล.. C2100 เป็นขนาดลูกกลิ้งเล็ก และ C2102 เป็นขนาดลูกกลิ้งใหญ่

หากต้องการติดบั้งที่โซ่ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายขาย T.086-3272600