เสากระโดงยึดไกด์ Fixed bracket

สำหรับ เสากระโดงยึดไกด์ด้านข้าง,เสากระโดงยึดไกด์ หรือ fixed bracket double clamp,Fixed Bracket Single clamp ทางเราก็มีจำหน่ายครับ.

item Description Part Code ราคา/ชุด. หมายเหตุ
1 Fix Bracket with Single clamp rod 12 mm. 8110095D1 495 ;-  
2 Fix Bracket with Double clamp rod 12 mm. 8110095D2 495 ;-  
3 Fix Bracket with Single clamp Guide R7 8110095R1 495 ;-  
4 Fix Bracket with Double clamp Guide R7 8110095R2 495 ;-  
Visitors: 41,164
LINE it!