โซ่สแตนเลสทางตรง Table Top Chain SSC815

1.สายพานโซ่สแตนเลสทางตรง SSC815 หรือ Straight running Table Top Chain นั้น.

 

 

Item mm inch Chain Spindle Kg/m Part Code ราคา/ft. หมายเหตุ
1 63.5 2.50 SSC SS302 2.28 SSC815 250  -  
2 82.5 3.25  SSC SS302 2.65 SSC815 325  330 :-  
3 101.6  4.00  SSC SS302 3.20 SSC815 400  450 :-  
4 114.3  4.50  SSC SS302 3.40  SSC815 450  510 :-  
5 152.4  6.00  SSC SS302 4.40 SSC815 600  660 :-  
6 190.5  7.50  SSC SS302 5.10 SSC815 750  690 :-  

2.Split Sprocket For Table Top Chain SSC815

 

 

3.Idler for Table Top Chain SSC815