โซ่พลาสติกทางโค้ง Table Top Chain LF880TAB

1.สายพานโซ่พลาสติกทางโค้ง LF880TAB หรือ Sideflexing running Table Top Chain นั้น.

 

 

Item mm inch Chain Spindle RM Kg/m Part Code ราคา/ft. หมายเหตุ
1 63.5 2.50 LF SS304 325 0.85  LF880 250TAB  -  
2 82.5 3.25  LF SS304  457 1.04  LF880 325TAB  390 :-  
3 114.3  4.50  LF  SS304  500 1.21 LF880 450TAB 450 :-  
4 152.4  6.00  LF  SS304  500 1.47 LF880 600TAB -  
5 190.5  7.50  LF  SS304  500 1.60 LF880 750TAB 990 :-  

2.Split Sprocket For Table Top Chain LF880TAB

 

 

Idler for Table Top Chain LF880TAB