โซ่พลาสติกทางตรง Table Top Chain LF820

1.สายพานโซ่พลาสติกทางตรง LF820 หรือ Straight running Table Top Chain นั้น.

 

 

Item mm inch Chain Spindle Kg/m Part Code ราคา/ft. หมายเหตุ
1 63.5  2.50 LF SS304 0.71   LF820 250  -  
2 82.5 3.25  LF SS304  0.83   LF820 325  255 :-  
3 101.6  4.00  LF  SS304  0.95   LF820 400  375 :-  
4 114.3  4.50  LF  SS304  1.03   LF820 450  375 :-  
5 152.4  6.00  LF  SS304  1.25   LF820 600  420 :-  
6 190.5  7.50  LF  SS304  1.47   LF820 750  510 :-  

2.Split Sprocket For Table Top Chain LF820 

 

 

3.Idler for Table Top Chain LF820