เฟืองโซ่ Sprocket and Chain

 เฟืองโซ่ ( Sprocket and Chain ) เป็นระบบการส่งกำลังอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาง่าย ราคาไม่แพง ซึ่งเฟืองโซ่ที่มีใช้ตามท้องตลาดก็มีอยู่ 2 มาตราฐาน คืออเมริกา (ANSI) และ อังกฤษ (BS)

เฟืองโซ่

 1.1ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #25 ( แบบมีดุมแถวเดียว )

 

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคามีดุม

1

9T

RS25-9TH

90 :-

2

10T

RS25-10TH

90 :-

3

11T

RS25-11TH

92 :-

4

12T

RS25-12TH

98 :-

5

13T

RS25-13TH

105 :-

6

14T

RS25-14TH

105 :-

7

15T

RS25-15TH

105 :-

8

16T

RS25-16TH

115 :-

9

17T

RS25-17TH

120 :-

10

18T

RS25-18TH

130 :-

11

19T

RS25-19TH

135 :-

12

20T

RS25-20TH

145 :-

13

21T

RS25-21TH

154 :-

14

22T

RS25-22TH

158 :-

15

23T

RS25-23TH

168 :-

16

24T

RS25-24TH

170 :-

17

25T

RS25-25TH

177 :-

18

26T

RS25-26TH

182 :-

19

27T

RS25-27TH

189 :-

20

28T

RS25-28TH

196 :-

21

29T

RS25-29TH

203 :-

22

30T

RS25-30TH

210 :-

23

31T

RS25-31TH

231 :-

24

32T

RS25-32TH

238 :-

25

33T

RS25-33TH

-

26

34T

RS25-34TH

-

27

35T

RS25-35TH

252 :-

28

36T

RS25-36TH

-

29

37T

RS25-37TH

-

30

38T

RS25-38TH

266 :-

31

39T

RS25-39TH

-

32

40T

RS25-40TH

280 :-

33

41T

RS25-41TH

-

34

42T

RS25-42TH

-

35

43T

RS25-43TH

-

36

44T

RS25-44TH

-

37

45T

RS25-45TH

-

38

46T

RS25-46TH

-

39

47T

RS25-47TH

-

40

48T

RS25-48TH

975 :-

41

49T

RS25-49TH

-

42

50T

RS25-50TH

-

** เฟืองโซ่เบอร์ 25 มีเฉพาะรุ่นที่มีดุมเท่านั้น แบบแผ่นเรียบไม่มีจำหน่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #35 ( แบบมีดุมแถวเดียว )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคามีดุม

1

9T

RS35-9TH

98 :-

2

10T

RS35-10TH

98 :-

3

11T

RS35-11TH

100 :-

4

12T

RS35-12TH

105 :-

5

13T

RS35-13TH

110 :-

6

14T

RS35-14TH

110 :-

7

15T

RS35-15TH

112 :-

8

16T

RS35-16TH

119 :-

9

17T

RS35-17TH

129 :-

10

18T

RS35-18TH

137 :-

11

19T

RS35-19TH

145 :-

12

20T

RS35-20TH

154 :-

13

21T

RS35-21TH

161 :-

14

22T

RS35-22TH

168 :-

15

23T

RS35-23TH

180 :-

16

24T

RS35-24TH

182 :-

17

25T

RS35-25TH

186 :-

18

26T

RS35-26TH

196 :-

19

27T

RS35-27TH

207 :-

20

28T

RS35-28TH

212 :-

21

29T

RS35-29TH

224 :-

22

30T

RS35-30TH

231 :-

23

31T

RS35-31TH

245 :-

24

32T

RS35-32TH

252 :-

25

33T

RS35-33TH

259 :-

26

34T

RS35-34TH

263 :-

27

35T

RS35-35TH

273 :-

28

36T

RS35-36TH

297 :-

29

37T

RS35-37TH

315 :-

30

38T

RS35-38TH

330 :-

31

39T

RS35-39TH

343 :-

32

40T

RS35-40TH

350 :-

33

41T

RS35-41TH

-

34

42T

RS35-42TH

406 :-

35

43T

RS35-43TH

-

36

44T

RS35-44TH

-

37

45T

RS35-45TH

420 :-

38

46T

RS35-46TH

-

39

47T

RS35-47TH

-

40

48T

RS35-48TH

-

41

49T

RS35-49TH

-

42

50T

RS35-50TH

490 :-

** เฟืองโซ่เบอร์ 35 มีเฉพาะรุ่นที่มีดุมเท่านั้น แบบแผ่นเรียบไม่มีจำหน่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #40 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุม 1 แถว

ราคามีดุมแถวคู่

1

8T

RS40-8TH

-

-

-

2

9T

RS40-9TH

-

106 :-

-

3

10T

RS40-10TH

38 :-

106 :-

-

4

11T

RS40-11TH

38 :-

110 :-

-

5

12T

RS40-12TH

40 :-

112 :-

480 :-

6

13T

RS40-13TH

42 :-

120 :-

525 :-

7

14T

RS40-14TH

45 :-

126 :-

555 :-

8

15T

RS40-15TH

49 :-

137 :-

600 :-

9

16T

RS40-16TH

53 :-

154 :-

688 :-

10

17T

RS40-17TH

56 :-

175 :-

720 :-

11

18T

RS40-18TH

60 :-

182 :-

750 :-

12

19T

RS40-19TH

65 :-

186 :-

795 :-

13

20T

RS40-20TH

70 :-

217 :-

870 :-

14

21T

RS40-21TH

75 :-

231 :-

900 :-

15

22T

RS40-22TH

80 :-

252 :-

945 :-

16

23T

RS40-23TH

83 :-

260 :-

975 :-

17

24T

RS40-24TH

88 :-

266 :-

1,005 :-

18

25T

RS40-25TH

93 :-

282 :-

1,050 :-

19

26T

RS40-26TH

95 :-

287 :-

1,110 :-

20

27T

RS40-27TH

100 :-

301 :-

1,155 :-

21

28T

RS40-28TH

104 :-

308 :-

1,200 :-

22

29T

RS40-29TH

110 :-

343 :-

1,275 :-

23

30T

RS40-30TH

116 :-

350 :-

1,320 :-

24

31T

RS40-31TH

120 :-

371 :-

1,335 :-

25

32T

RS40-32TH

126 :-

385 :-

1,350 :-

26

33T

RS40-33TH

133 :-

400 :-

1,388 :-

27

34T

RS40-34TH

146 :-

413 :-

1,425 :-

28

35T

RS40-35TH

157 :-

430 :-

 1,465 :-

29

36T

RS40-36TH

161 :-

448 :-

1,500 :-

30

37T

RS40-37TH

182 :-

462 :-

1,575 :-

31

38T

RS40-38TH

182 :-

483 :-

1,650 :-

32

39T

RS40-39TH

189 :-

504 :-

 1,710 :-

33

40T

RS40-40TH

196 :-

518 :-

 1,770 :-

34

41T

RS40-41TH

210 :-

574 :-

 1,815 :-

35

42T

RS40-42TH

224 :-

588 :-

 1,920 :-

36

43T

RS40-43TH

238 :-

616 :-

 -

37

44T

RS40-44TH

252 :-

623 :-

38

45T

RS40-45TH

259 :-

644 :-

39

46T

RS40-46TH

266 :-

672 :-

40

47T

RS40-47TH

280 :-

686 :-

41

48T

RS40-48TH

280 :-

714 :-

2,400 :-

42

49T

RS40-49TH

294 :-

728 :-

43

50T

RS40-50TH

301 :-

749 :-

44

60T

RS40-60TH

435 :-

1,500 :-

-

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 40 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 40 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 40 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น  ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #50 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุมแถวเดียว

ราคามีดุมแถวคู่

1

8T

RS50-8TH

-

-

-

2

9T

RS50-9TH

-

140 :-

-

3

10T

RS50-10TH

60 :-

140 :-

-

4

11T

RS50-11TH

66 :-

140 :-

-

5

12T

RS50-12TH

70 :-

157 :-

660 :-

6

13T

RS50-13TH

76 :-

167 :-

720 :-

7

14T

RS50-14TH

80 :-

182 :-

750 :-

8

15T

RS50-15TH

84 :-

200 :-

900 :-

9

16T

RS50-16TH

88 :-

224 :-

1,050 :-

10

17T

RS50-17TH

93 :-

240 :-

1,095 :-

11

18T

RS50-18TH

95 :-

294 :-

1,200 :-

12

19T

RS50-19TH

98 :-

315 :-

1,245 :-

13

20T

RS50-20TH

104 :-

333 :-

1,350 :-

14

21T

RS50-21TH

108 :-

350 :-

1,425 :-

15

22T

RS50-22TH

112 :-

364 :-

1,500 :-

16

23T

RS50-23TH

119 :-

385 :-

1,575 :-

17

24T

RS50-24TH

126 :-

406 :-

1,650 :-

18

25T

RS50-25TH

132 :-

427 :-

1,725 :-

19

26T

RS50-26TH

137 :-

448 :-

1,800 :-

20

27T

RS50-27TH

144 :-

469 :-

1,875 :-

21

28T

RS50-28TH

152 :-

490 :-

1,950 :-

22

29T

RS50-29TH

161 :-

511 :- 

2,100 :-

23

30T

RS50-30TH

175 :-

539 :-

2,250 :-

24

31T

RS50-31TH

202 :-

560 :-

2,288 :-

25

32T

RS50-32TH

224 :-

588 :-

2,325 :-

26

33T

RS50-33TH

245 :-

616 :-

2,438 :-

27

34T

RS50-34TH

264 :-

644 :-

2,550 :-

28

35T

RS50-35TH

273 :-

665 :-

2,625 :-

29

36T

RS50-36TH

294 :-

784 :-

2,700 :-

30

37T

RS50-37TH

308 :-

812 :-

2,740 :-

31

38T

RS50-38TH

322 :-

840 :-

2,775 :-

32

39T

RS50-39TH

336 :-

868 :-

2,812 :-

33

40T

RS50-40TH

350 :-

896 :-

2,850 :-

34

41T

RS50-41TH

364 :-

931 :-

2,910 :-

35

42T

RS50-42TH

378 :-

966 :-

2,970 :-

36

43T

RS50-43TH

378 :-

994 :-

3,060 :-

37

44T

RS50-44TH

392 :-

1,036 :-

3,150 :-

38

45T

RS50-45TH

406 :-

1,071 :-

3,225 :-

39

46T

RS50-46TH

420 :-

1,106 :-

3,300 :-

40

47T

RS50-47TH

434 :-

1,148 :-

3,412 :-

41

48T

RS50-48TH

441 :-

1,190 :-

3,525 :-

42

49T

RS50-49TH

476 :-

1,260 :-

3,600 :-

43

50T

RS50-50TH

504 :-

-

3,675 :-

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 50 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 50 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 50 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #60 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุมแถวเดียว

ราคามีดุมแถวคู่

1

8T

RS60-8TH

-

-

-

2

9T

RS60-9TH

-

196 :-

-

3

10T

RS60-10TH

77 :-

196 :-

-

4

11T

RS60-11TH

82 :-

210 :-

-

5

12T

RS60-12TH

88 :-

231 :- 

1,050 :-

6

13T

RS60-13TH

94 :-

259 :-

1,125 :-

7

14T

RS60-14TH

100 :-

287 :-

1,320 :-

8

15T

RS60-15TH

105 :-

336 :-

1,350 :-

9

16T

RS60-16TH

112 :-

375 :-

1,470 :-

10

17T

RS60-17TH

126 :-

400 :-

1,650 :-

11

18T

RS60-18TH

137 :-

525 :-

1,725 :-

12

19T

RS60-19TH

147 :-

560 :-

1,875 :-

13

20T

RS60-20TH

175 :-

588 :-

2,025 :-

14

21T

RS60-21TH

203 :-

616 :-

2,100 :-

15

22T

RS60-22TH

224 :-

651 :-

2,250 :-

16

23T

RS60-23TH

245 :-

679 :-

2,400 :-

17

24T

RS60-24TH

266 :-

714 :-

2,475 :-

18

25T

RS60-25TH

280 :-

749 :-

2,550 :-

19

26T

RS60-26TH

308 :-

791 :- 

3,000 :-

20

27T

RS60-27TH

322 :-

826 :-

3,300 :-

21

28T

RS60-28TH

350 :-

861 :-

 3,375 :-

22

29T

RS60-29TH

378 :-

910 :- 

3,600 :- 

23

30T

RS60-30TH

392 :-

945 :-

3,900 :- 

24

31T

RS60-31TH

420 :-

1,008 :-

3,940 :- 

25

32T

RS60-32TH

448 :-

1,064 :-

3,975 :- 

26

33T

RS60-33TH

476 :-

1,106 :-

4,088 :- 

27

34T

RS60-34TH

490 :-

1,155 :-

4,200 :- 

28

35T

RS60-35TH

504 :-

1,204 :-

4,275 :- 

29

36T

RS60-36TH

518 :-

1,260 :-

4,350 :- 

30

37T

RS60-37TH

525 :-

1,302 :-

4,425 :- 

31

38T

RS60-38TH

539 :-

1,358 :-

4,500 :- 

32

39T

RS60-39TH

546 :-

1,414 :-

4,650 :- 

33

40T

RS60-40TH

574 :-

1,470 :-

4,800 :- 

34

41T

RS60-41TH

581 :-

1,638 :-

4,838 :- 

35

42T

RS60-42TH

588 :-

1,701 :-

4,875 :- 

36

43T

RS60-43TH

602 :-

1,764 :-

4,988 :- 

37

44T

RS60-44TH

616 :-

1,820 :-

5,100 :- 

38

45T

RS60-45TH

630 :-

1,890 :-

5,212 :- 

39

46T

RS60-46TH

644 :-

1,960 :-

5,325 :- 

40

47T

RS60-47TH

658 :-

2,030 :-

5,663 :- 

41

48T

RS60-48TH

665 :-

2,100 :-

6,000 :- 

42

49T

RS60-49TH

686 :-

2,282 :-

6,150 :-

43

50T

RS60-50TH

693 :-

-

6,300 :-

44

52T

RS60-52TH

-

2,492 :-

-

45

60T

RS60-60TH

-

3,010 :-

 -
 46

70T

RS60-70TH

1,710 :-

-

-

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 60 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 60 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 60 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #80 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุมแถวเดียว

 ราคามีดูมแถวคู่

1

8T

RS80-8TH

-

-

-

2

9T

RS80-9TH

-

300 :-

-

3

10T

RS80-10TH

126 :-

322 :-

-

4

11T

RS80-11TH

154 :-

378 :-

-

5

12T

RS80-12TH

168 :-

441 :-

2,100 :-

6

13T

RS80-13TH

175 :-

525 :-

2,250 :-

7

14T

RS80-14TH

189 :-

574 :-

2,400 :-

8

15T

RS80-15TH

196 :-

700 :-

2,700 :-

9

16T

RS80-16TH

210 :-

742 :-

2,850 :-

10

17T

RS80-17TH

224 :-

798 :-

2,925 :-

11

18T

RS80-18TH

238 :-

840 :-

3,150 :-

12

19T

RS80-19TH

259 :-

910 :-

3,300 :-

13

20T

RS80-20TH

273 :-

980 :-

3,525 :-

14

21T

RS80-21TH

280 :-

1,036 :-

3,750 :-

15

22T

RS80-22TH

308 :-

1,246 :-

3,900 :-

16

23T

RS80-23TH

322 :-

1,316 :-

4,050 :-

17

24T

RS80-24TH

336 :-

1,386 :-

4,350 :-

18

25T

RS80-25TH

364 :-

1,470 :-

4,500 :-

19

26T

RS80-26TH

392 :-

1,540 :-

4,800 :-

20

27T

RS80-27TH

434 :-

1,638 :-

4,950 :-

21

28T

RS80-28TH

462 :-

1,708 :-

5,250 :-

22

29T

RS80-29TH

483 :-

1,806 :-

5,400 :-

23

30T

RS80-30TH

532 :-

1,890 :-

5,550 :-

24

31T

RS80-31TH

574 :-

1,960 :-

5,775 :-

25

32T

RS80-32TH

602 :-

2,072 :-

6,000 :-

26

33T

RS80-33TH

630 :-

2,170 :-

6,225 :-

27

34T

RS80-34TH

644 :-

2,268 :-

6,450 :-

28

35T

RS80-35TH

672 :-

2,366 :-

6,825 :-

29

36T

RS80-36TH

686 :-

2,632 :-

7,200 :-

30

37T

RS80-37TH

728 :-

2,744 :-

7,612 :-

31

38T

RS80-38TH

770 :-

2,856 :-

8,025 :-

32

39T

RS80-39TH

840 :-

2,940 :-

8,212 :-

33

40T

RS80-40TH

882 :-

3,388 :-

8,400 :-

34

41T

RS80-41TH

1,064 :-

3,500 :-

8,700 :-

35

42T

RS80-42TH

1,120 :-

3,640 :-

9,000 :-

36

43T

RS80-43TH

1,232 :-

3,780 :-

9,375 :-

37

44T

RS80-44TH

1,358 :-

3,920 :-

9,750 :-

38

45T

RS80-45TH

1,400 :-

4,060 :-

10,050 :-

39

46T

RS80-46TH

1,470 :-

4,200 :-

10,350 :-

40

47T

RS80-47TH

1,540 :-

4,340 :-

10,575 :-

41

48T

RS80-48TH

1,610 :-

4,550 :-

10,800 :-

42

49T

RS80-49TH

1,680 :-

4,690 :-

11,025 :-

43

50T

RS80-50TH

1,750 :-

5,100 :-

11,250 :-

44

52T

Rs80-52TH

1,920 :-

-

-

45

60T

RS80-60TH

2,750 :-

6,720 :-

-

46

144T

RS80-144TH

21,000 :-

-

-

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 80 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 80 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 80 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #100 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุมแถวเดียว

 ราคามีดูมแถวคู่

1

8T

RS100-8TH

-

-

-

2

9T

RS100-9TH

-

616 :-

-

3

10T

RS100-10TH

294 :-

616 :-

-

4

11T

RS100-11TH

336 :-

742 :-

3,000 :-

5

12T

RS100-12TH

350 :-

882 :-

3,150 :-

6

13T

RS100-13TH

378 :-

966 :-

3,450 :-

7

14T

RS100-14TH

406 :-

1,050 :-

3,900 :-

8

15T

RS100-15TH

420 :-

1,190 :-

4,350 :-

9

16T

RS100-16TH

476 :-

1,288 :-

4,650 :-

10

17T

RS100-17TH

504 :-

1,428 :-

4,950 :-

11

18T

RS100-18TH

546 :-

1,512 :-

5,100 :-

12

19T

RS100-19TH

630 :-

1,596 :-

5,220 :-

13

20T

RS100-20TH

700 :-

1,736 :-

5,550 :-

14

21T

RS100-21TH

756 :-

1,820 :-

5,850 :-

15

22T

RS100-22TH

868 :-

2,170 :-

6,300 :-

16

23T

RS100-23TH

910 :-

2,310 :-

6,600 :-

17

24T

RS100-24TH

980 :-

2,478 :-

6,750 :-

18

25T

RS100-25TH

1,050 :-

2,632 :-

7,350 :-

19

26T

RS100-26TH

1,120 :-

2,786 :-

7,950 :-

20

27T

RS100-27TH

1,260 :-

3,038 :-

9,000 :-

21

28T

RS100-28TH

1,372 :-

3,178 :-

9,750 :-

22

29T

RS100-29TH

1,400 :-

3,360 :-

10,050 :-

23

30T

RS100-30TH

1,470 :-

3,500 :-

10,275 :-

24

31T

RS100-31TH

1,540 :-

3,752 :-

10,385 :-

25

32T

RS100-32TH

1,610 :-

3,892 :-

10,500 :-

26

33T

RS100-33TH

1,680 :-

4,060 :-

10,800 :-

27

34T

RS100-34TH

1,736 :-

4,270 :-

11,100 :-

28

35T

RS100-35TH

1,792 :-

4,718 :-

11,550 :-

29

36T

RS100-36TH

1,840 :-

4,900 :-

12,000 :-

30

37T

RS100-37TH

1,960 :-

5,110 :-

12,375 :-

31

38T

RS100-38TH

2,100 :-

5,320 :-

12,750 :-

32

39T

RS100-39TH

2,170 :-

5,810 :-

12,900 :-

33

40T

RS100-40TH

2,240 :-

6,020 :-

13,050 :-

34

41T

RS100-41TH

-

6,230 :-

13,125 :-

35

42T

RS100-42TH

-

6,370 :-

13,200 :-

36

43T

RS100-43TH

-

6,510 :-

13,650 :-

37

44T

RS100-44TH

-

6,720 :-

14,100 :-

38

45T

RS100-45TH

2,660 :-

7,560 :-

-

39

46T

RS100-46TH

-

-

-

40

47T

RS100-47TH

-

-

-

41

48T

RS100-48TH

-

-

17,000 :-

42

49T

RS100-49TH

-

-

-

43

50T

RS100-50TH

3,080 :-

9,380 :-

-

44

51T

RS100-51TH

-

-

-

45

52T

RS100-52TH

-

11,550 :-

-

46

64T

RS100-64TH

-

-

-

47

70T

RS100-70TH

6,750 :-

-

-

48

110T

RS100-110TH

18,500 :-

-

-

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 100 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 100 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 100 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #120 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ

ฟัน

Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุมแถวเดียว

 ราคามีดูมแถวคู่

1

8T

RS120-8TH

-

-

-

2

9T

RS120-9TH

-

896 :-

-

3

10T

RS120-10TH

-

910 :-

-

4

11T

RS120-11TH

-

1,106 :-

-

5

12T

RS120-12TH

-

1,288 :-

4,800 :-

6

13T

RS120-13TH

-

1,400 :-

4,950 :-

7

14T

RS120-14TH

-

1,610 :-

5,400 :-

8

15T

RS120-15TH

-

1,932 :-

5,475 :-

9

16T

RS120-16TH

1,275 :-

2,072 :-

5,550 :-

10

17T

RS120-17TH

-

2,240 :-

6,300 :-

11

18T

RS120-18TH

-

2,380 :-

8,250 :-

12

19T

RS120-19TH

-

2,730 :-

8,850 :-

13

20T

RS120-20TH

-

2,940 :-

9,300 :-

14

21T

RS120-21TH

-

3,080 :-

9,900 :-

15

22T

RS120-22TH

-

3,500 :-

10,650 :-

16

23T

RS120-23TH

-

3,780 :-

11,250 :-

17

24T

RS120-24TH

1,800 :-

3,920 :-

11,700 :-

18

25T

RS120-25TH

-

4,116 :-

12,300 :-

19

26T

RS120-26TH

-

4,340 :-

12,900 :-

20

27T

RS120-27TH

-

4,900 :-

13,350 :-

21

28T

RS120-28TH

-

5,180 :-

13,800 :-

22

29T

RS120-29TH

-

5,600 :-

14,400 :-

23

30T

RS120-30TH

-

5,740 :-

16,500 :-

24

31T

RS120-31TH

-

-

17,250 :-

25

32T

RS120-32TH

-

-

18,000 :-

26

33T

RS120-33TH

-

-

18,675 :-

27

34T

RS120-34TH

-

-

19,350 :-

28

35T

RS120-35TH

-

8,370 :-

19,575 :-

29

36T

RS120-36TH

7,500 :-

-

19,800 :-

30

37T

RS120-37TH

-

-

20,250 :-

31

38T

RS120-38TH

-

-

20,700 :-

32

39T

RS120-39TH

-

-

21,225 :-

33

40T

RS120-40TH

-

-

21,750 :-

34

41T

RS120-41TH

-

-

22,875 :-

35

42T

RS120-42TH

-

-

24,000 :-

36

43T

RS120-43TH

-

-

24,750 :-

37

44T

RS120-44TH

-

-

25,500 :-

38

45T

RS120-45TH

-

-

-

39

46T

RS120-46TH

-

-

-

40

47T

RS120-47TH

-

-

-

41

48T

RS120-48TH

-

-

38,250 :-

42

49T

RS120-49TH

-

-

40,500 :-

43

50T

RS120-50TH

-

-

-

44

60T

RS120-60TH

 -

18,000 :-

-

45

66T

RS120-66TH

-

20,000 :-

-

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 120 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 120 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 120 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------ 

1.9 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #140 ( แบบแผ่นเรียบ,แบบมีดุมแถวเดียว,มีดุมแถวคู่ )

ลำดับ ฟัน Part Code ราคาแผ่นเรียบ ราคามีดุมแถวเดียว ราคามีดุมแถวคู่
 1 10T  RS140-10T - - -
 2 15T  RS140-15T - - -
18T  RS140-18T - 4,800 :- -
20T  RS140-20T - 5,400 :- -
25T  RS140-25T - - -
6 27T RS140-27T - 11,550 :- -
30T  RS140-30T 12,300 :-
35T  RS140-35T -
40T  RS140-40T - - -
10  45T  RS140-45T - - -

 

* ราคาเฟืองชนิดแผ่นเรียบ เบอร์ 140 จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบ เบอร์ 140 ชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ฝ่ายขาย

* ราคาเฟืองคู่ เบอร์ 140 จะเป็นโซ่คู่เส้นเดียวกัน สำหรับเฟืองคู่โซ่คนล่ะเส้น ( สำหรับทำ Conveyor ) กรุณาสอบถามฝ่ายขาย. 097-0713880

------------------------------------***------------------------------------ 

1.10 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #160 ( แบบแผ่นเรียบ, แบบมีดุมแถวเดียว,แบบมีดุมแถวคู่ )

ลำดับ ฟัน Part Code

ราคาแผ่นเรียบ

ราคามีดุมแถวเดียว

ราคามีดุมแถวคู่

1 10T RS160-10TH 1,200 :- - -
2 11T RS160-11TH 1,200 :- 4,480 :- -
3 12T RS160-12TH 1,350 :- 4,650 :- -
1 13T RS160-13TH 1,450 :- 4,750 :- -
2 14T RS160-14TH 1,540 :- 5,750 :- -
3 15T RS160-15TH 1,800 :- 6,300 :- -
4 16T RS160-16TH  - 6,800 :- -
5 17T RS160-17TH - 7,600 :- -
6 18T RS160-18TH - 8,700 :- -
7 19T RS160-19TH - 9,100 :- 18,000 :-
8 20T RS160-20TH - - -
9 21T RS160-21TH - - -
10 22T RS160-22TH - 9,600 :- -
11 25T RS160-25TH 3,570 :- 12,350 :- -
12 28T RS160-28TH 4,650 :-  -  
13 30T RS160-30TH 5,400 :- - -
14 32T RS160-32TH - 19,600 :- -
115 50T RS160-50TH - - -

* เฟืองชนิดแผ่นเรียบ จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------ 

1.11 ราคาเฟืองโซ่เบอร์ #200 ( แบบแผ่นเรียบ, แบบมีดุมแถวเดียว,แบบมีดุมแถวคู่ )

ลำดับ ฟัน Part Code ราคาแผ่นเรียบ ราคามีดุมแถวเดียว ราคามีดุมแถวคู่
1 13 RS200-13TH - - 27,000 :-
2 17 RS200-17TH 6,750 :- - -
3 25 RS200-25TH - - -
4 35 RS200-35TH - - -
5 39 RS200-39TH - - 117,000 :-
6 50 RS200-50TH 33,750 :-  -

* เฟืองชนิดแผ่นเรียบ จะเป็นเหล็กธรรมดา ไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน

* หากลูกค้าต้องการราคาเฟืองแผ่นเรียบชุปแข็งปลายฟัน กรุณาตรวจสอบที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------ 

2.1 ราคาโซ่เหล็ก ( Roller Chain RS25 - RS160 ) 

 

สำหรับโซ่เหล็ก หรือ Roller Chain อเมริกา (ANSI) ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ RS25 ถึง เบอร์ RS160 มีทั้งราคาโซ่แถวเดียว และ ราคาโซ่คู่

 

No

Part Code

ราคาโซ่แถวเดียว

ราคาโซ่ 2 แถว

ราคาโซ่ 3 แถว

1

RS25

530 :-

-

 

2

RS35

440 :-

928 :-

 

3

RS40

460 :-

1,015 :-

 

4

RS50

700 :-

1,537 :-

 

5

RS60

1,000 :-

2,146 :-

 

6

RS80

1,850 :-

3,915 :-

6,600 :-

7

RS100

2,650 :-

6,090 :-

 

8

RS120

4,150 :-

8,381 :-

 

9

RS140

5,600 :-

11,092 :-

 

10

RS160

7,350 :-

15,080 :-

 

 ** ราคาโซ่ที่ 1 กล่อง. ( ความยาว 3 เมตร. หรือ 10 ฟุต ) ส่วนลดราคาโซ่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

2.2 ราคาโซ่เหล็ก ( Roller Chain 05B - 24B)

 

สำหรับโซ่เหล็ก หรือ Roller Chain อังกฤษ (BS)ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ 05B  ถึง เบอร์ 24B มีทั้งราคาโซ่แถวเดียว และ ราคาโซ่คู่

 
No Chain NO ราคาโซ่แถวเดียว  ราคาโซ่แถวคู่
1 05B 770 :- -
2 06B 600 :- 1,180 :-
3 08B 650 :- 1,300 :-
4 10B 910 :- 1,850 :-
5 12B 1,120 :- 2,310 :-
6 16B 2,520 :- 5,040 :-
7 20B 3,430 :- 6,860 :-
8 24B 6,440 :- -

** ราคาโซ่ที่ 1 กล่อง. ( ความยาว 3 เมตร. หรือ 10 ฟุต ) ส่วนลดราคาโซ่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

2.3 ราคาโซ่สแตนเลส SUS304 ( Roller Chain RS25-RS80)

สำหรับโซ่สแตนเลส หรือ Roller Chain อเมริกา (ANSI) ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ RS25 ถึง เบอร์ RS80 

 
No Chain NO ราคาโซ่แถวเดียว 
1 RS25SS 4,452 :-
2 RS35SS 3,178 :-
3 RS40SS 3,472 :-
4 RS50SS 4,480 :-
5 RS60SS 6,720 :-
6 RS80SS 11,340 :-
7 RS100SS -
8 RS120SS -
9 RS140SS -
10 RS160SS 30,000 :-

** ราคาโซ่สแตนเลสที่ 1 กล่อง. ( ความยาว 3 เมตร. หรือ 10 ฟุต ) ส่วนลดราคาโซ่สแตนเลส ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

2.4 ราคาโซ่ติดปีก

     2.4.1 สำหรับราคาโซ่เหล็กติดปีก หรือ Roller Chain อเมริกา (ANSI) ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ RS35 ถึง เบอร์ RS80

          2.4.1.1 ราคาโซ่เหล็กติดปีกข้างเดียว ติดข้อเว้นข้อ

Item Chain No. Part Code Description ราคา หมายเหตุ
1 RS35-1R        
2 RS40-1R     3,600 :-  
3 RS50-1R        
4 RS60-1R        
5 RS80-1R      8,320 :-  

*** ราคาแบบปีกนอน และปีกตั้ง จะเป็นราคาเดียวกัน.. ก่อนจะมีการสั่งซื้อ / ขอราคา กรุณาระบุว่าเป็นโซ่ปีกตั้งหรือนอนด้วยครับ..  

        2.4.1.2 ราคาโซ่เหล็กติดปีก 2 ข้าง ติดข้อเว้นข้อ

Item Chain No. Part Code Description ราคา หมายเหตุ
1 RS35-1R        
2 RS40-1R     5,040 :-  
3 RS50-1R     5,520 :-  
4 RS60-1R        
5 RS80-1R     9,920 :-  

 *** ราคาแบบปีกนอน และปีกตั้ง จะเป็นราคาเดียวกัน.. ก่อนจะมีการสั่งซื้อ / ขอราคา กรุณาระบุว่าเป็นโซ่ปีกตั้งหรือนอนด้วยครับ..  

        2.4.1.3 ราคาโซ่เหล็กติดปีก 1 ข้าง ติดทุกข้อข้อ

Item Chain No. Part Code Description ราคา หมายเหตุ
1 RS35-1R        
2 RS40-1R     5,040 :-  
3 RS50-1R        
4 RS60-1R     6,240 :-  
5 RS80-1R        

*** ราคาแบบปีกนอน และปีกตั้ง จะเป็นราคาเดียวกัน.. ก่อนจะมีการสั่งซื้อ / ขอราคา กรุณาระบุว่าเป็นโซ่ปีกตั้งหรือนอนด้วยครับ..     

        2.4.1.4 ราคาโซ่เหล็กติดปีก 2 ข้าง ติดทุกข้อข้อ

 

Item Chain No. Part Code Description ราคา หมายเหตุ
1 RS35-1R        
2 RS40-1R     7,200 :-  
3 RS50-1R        
4 RS60-1R     8,800 :-  
5 RS80-1R        

 

*** ราคาแบบปีกนอน และปีกตั้ง จะเป็นราคาเดียวกัน.. ก่อนจะมีการสั่งซื้อ / ขอราคา กรุณาระบุว่าเป็นโซ่ปีกตั้งหรือนอนด้วยครับ..     

------------------------------------***------------------------------------

     2.4.2 สำหรับราคาโซ่เหล็กติดปีก หรือ Roller Chain อังกฤษ (BS)ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ 05B  ถึง เบอร์ 24B

          2.4.2.1 ราคาโซ่เหล็กติดปีกข้างเดียว ติดข้อเว้นข้อ

Item Chain No. Part Code Description ราคา หมายเหตุ
1 06B-1R        
2 08B-1R        
10B-1R        
12B-1R        
16B-1R        

*** ราคาแบบปีกนอน และปีกตั้ง จะเป็นราคาเดียวกัน.. ก่อนจะมีการสั่งซื้อ / ขอราคา กรุณาระบุว่าเป็นโซ่ปีกตั้งหรือนอนด้วยครับ..  

          2.4.2.2 ราคาโซ่เหล็กติดปีก 2 ข้าง ติดข้อเว้นข้อ 

Item Chain No. Part Code Description ราคา หมายเหตุ
1 06B-1R        
2 08B-1R        
3 10B-1R        
4 12B-1R        
5 16B-1R        

 *** ราคาแบบปีกนอน และปีกตั้ง จะเป็นราคาเดียวกัน.. ก่อนจะมีการสั่งซื้อ / ขอราคา กรุณาระบุว่าเป็นโซ่ปีกตั้งหรือนอนด้วยครับ..  

 ** ราคาโซ่เหล็กติดปีกที่ 1 กล่อง. ( ความยาว 3 เมตร. หรือ 10 ฟุต )ส่วนลดราคาโซ่เหล็กติดปีก ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

2.5 ราคาโซ่ลำเลียง ( Conveyor Chain )

สำหรับโซ่ลำเลียง ( Conveyor Chain ) ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ 2040 ถึง เบอร์ 2100 ทั้งชนิดลูกกลิ้งเล็ก และ ลูกกลิ้งใหญ่ไว้ค่อยบริการไว้ด้วยครับ.

 
No Chain NO ราคาแบบลูกกลิ้งเล็ก ราคาแบบลูกกลิ้งใหญ่
เหล็ก สแตนเลส เหล็ก สแตนเลส
1 2040 600 :- - 1,320 :- -
2 2050 945 :- - 1,500 :- -
3 2060 1,470 :- - 2,370 :- -
4 2080 2,550 :- - 3,720 :- 23,250 :-
5 2100 4,500 :- - - -

** ราคาโซ่ลำเลียงที่ 1 กล่อง. ( ความยาว 3 เมตร. หรือ 10 ฟุต ) ส่วนลดราคาโซ่ลำเลียง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

3 ราคาข้อต่อโซ่

สำหรับข้อต่อโซ่ หรือ Connecting Link Roller Chain ทางเราก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่โซ่เบอร์ RS25 ถึง เบอร์ RS160 มีทั้งราคาโซ่แถวเดียว และ ราคาโซ่คู่ 

3.1 ราคาข้อต่อโซ่เหล็ก

 

ลำดับ

โซ่เบอร์ 

ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ-แถวเดียว

ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ-แถวเดียว

ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ- 2 แถว

ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ- 2 แถว

ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ- 3 แถว

1

RS25

19 :-

30 :-

-

-

 

2

RS35

17 :-

26 :-

21.5 :-

43.5 :-

 

3

RS40

18 :-

30 :-

26 :-

50.5 :-

 

4

RS50

23 :-

45 :-

40.5 :-

79.5 :-

 

5

RS60

26 :-

52 :-

43.5 :-

84 :-

 

6

RS80

50 :-

90 :-

87 :-

166.5 :-

135 :-

7

RS100

90 :-

165 :-

166.5 :-

319 :-

 

8

RS120

128 :-

255 :-

224.5 :-

435 :-

 

9

RS140

180 :-

355 :-

326 :-

652.5 :-

 

10

RS160

275 :-

525 :-

522 :-

971.5 :-

 

** ส่วนลดราคาข้อต่อโซ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

3.2 ราคาข้อต่อโซ่เหล็ก Attachment แบบปีกตั้งและปีกนอน

ลำดับ โซ่เหล็กเบอร์ ข้อต่อโซ่ปีกนอน 1 ข้าง.แบบ 1 รู (A-1) ข้อต่อโซ่ปีกนอน 2 ข้าง.แบบ 1 รู (K-1) ข้อต่อโซ่ปีกตั้ง 1 ข้าง.แบบ 1 รู (SA-1) ข้อต่อโซ่ปีกตั้ง 2 ข้าง.แบบ 1 รู (SK-1)
1 RS35  112 ;-  152 ;-  -  -
2 RS40  48 ;-  61 ;-  48 ;-  61 ;-
3 RS50  68 ;-  92 ;-  68 ;-  92 ;-
4 RS60  74 ;-  100 ;-  74 ;-  100 ;-
5 RS80  116 ;-  172 ;-  116 ;-  172 ;-

** ส่วนลดราคาข้อต่อโซ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

3.3 ราคาข้อต่อโซ่แสตนเลส SUS304

ลำดับ โซ่เบอร์ ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ-แถวเดียว
ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ-แถวเดียว
ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ- 2 แถว
ราคาข้อต่อโซ่
ครึ่งข้อ- 2 แถว
ราคาข้อต่อโซ่
เต็มข้อ- 3 แถว
1 RS25SS 95 :- 189 :-      
2 RS35SS 42 :- 84 :-      
3 RS40SS 56 :- 105 :-      
4 RS50SS 75 :- 150 :-      
5 RS60SS 105 :- 210 :-      
6 RS80SS 180 :- 360 :-      
7 RS100SS          
8 RS120SS          
9 RS140SS          
10 RS160SS          

** ส่วนลดราคาข้อต่อโซ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

3.4 ราคาข้อต่อโซ่สแตนเลส Attachment

ลำดับ โซ่เบอร์ ข้อต่อโซ่ปีกนอน 1 ข้าง (A) ข้อต่อโซ่ปีกนอน 2 ข้าง (K) ข้อต่อโซ่ปีกตั้ง 1 ข้าง (SA) ข้อต่อโซ่ปีกตั้ง 2 ข้าง (SK)
1 RS25SS        
2 RS35SS        
3 RS40SS        
4 RS50SS  176 :-   176 :-  
5 RS60SS        
6 RS80SS        
7 RS100SS        
8 RS120SS        

** ส่วนลดราคาข้อต่อโซ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ กรุณาสอบถามได้ที่ 086-3272600

------------------------------------***------------------------------------

เฟืองโซ่สำหรับงาน Conveyor 

4.1 ราคาเฟืองโซ่สำหรับทำ Conveyor เบอร์ RS40 ( สำหรับเฟืองคู่ แต่โซ่คนล่ะเส้น )
ลำดับ จำนวนฟัน Description ราคาเฟืองคู่ หมายเหตู
1 11T RS40-2R1T-11TB    
2 14T RS40-2R1T-14TB  675 ;-  
3 15T RS40-2R1T-15TB    
4 18T RS40-2R1T-18TB    
** ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาที่รวมคว้านรูพร้อมร่องลิ่ม และทำตัวหนอนแล้ว. 
เมื่อมีการสั่งซื้อกรุณาส่งแบบให้ก่อนสั่งทำด้วยครับ.
 
4.2 ราคาเฟืองโซ่สำหรับทำ Conveyor เบอร์ RS50 ( สำหรับเฟืองคู่ แต่โซ่คนล่ะเส้น )
ลำดับ จำนวนฟัน Description ราคาเฟืองคู่ หมายเหตุ
1 11T RS50-2R1T-11TB    
2 14T RS50-2R1T-14TB    
3 15T RS50-2R1T-15TB 1,300 ;-   
4 18T RS50-2R1T-18TB    
** ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาที่รวมคว้านรูพร้อมร่องลิ่ม และทำตัวหนอนแล้ว. 
เมื่อมีการสั่งซื้อกรุณาส่งแบบให้ก่อนสั่งทำด้วยครับ.
 
4.3 ราคาเฟืองโซ่สำหรับทำ Conveyor เบอร์ RS60 ( สำหรับเฟืองคู่ แต่โซ่คนล่ะเส้น )
ลำดับ จำนวนฟัน Description ราคาเฟืองคู่ หมายเหตุ
1 11T RS60-2R1T-11TB    
2 14T RS60-2R1T-14TB    
3 15T RS60-2R1T-15TB    
4 18T RS60-2R1T-18TB    
** ราคาที่แจ้งไว้ เป็นราคาที่รวมคว้านรูพร้อมร่องลิ่ม และทำตัวหนอนแล้ว. 
เมื่อมีการสั่งซื้อกรุณาส่งแบบให้ก่อนสั่งทำด้วยครับ.

------------------------------------***------------------------------------

ทางบริษัท ฯ มีเฟืองให้เลือกทั้งตามมาตราฐาน อังกฤษ ( BS Standard= 04B - 32B ) และ ตามมาตรฐานอเมริกา ( ANSI = 25 - 240 ) แบบแถวเดียว (Simplex),

สองแถว (Duplex) และสามแถว (Triplex) หรือมากกว่า

1.เฟืองโซ่มีดุม TB Type
1.1 เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 - 120
1.2 เฟืองตั้งแต่เบอร์ 120 ขึ้นไป จะเป็นงานสั่งทำ
1.3 เฟือง BS Standard 04B - 08B ขึ้นไป จะเป็นงานสั่งทำ
1.4 เฟืองสั่งทำ จะใช้เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟัน

2.เฟืองโซ่มีดุม TB Type x 2ชั้น
2.1 เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 25 - 160
2.2 เฟืองสองชั้น TB Type จะเป็นงานสั่งทำ
2.3 เฟืองสั่งทำ จะใช้เหล็ก S45C ชุบแข็งปลายฟัน

3.เฟืองแผ่นเรียบ ( เฟืองโซ่ไม่มีดุม TA )
3.1 เฟืองที่ใช้กับโซ่ เบอร์ 40 - 100
3.2 เฟืองแผ่นเรียบ จะไม่ได้ชุปแข็งปลายฟัน หากจะให้ชุปต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนโซ่ก็มีให้บริการลูกค้า ทั้งแบบโซ่มาตราฐาน (Standard Roller Chain) และ แบบติดปีก (Standard Roller Chain Attachment) ยังมีโซ่ติดปีก

และรับทำโซ่พิเศษตามตัวอย่างหรือตามแบบของทางลูกค้าต้องการได้ ทางบริษัทมีโซ่ให้เลือกตามมาตราฐาน อังกฤษ ( BS = 04B - 32B ) และ อเมริกา ( ANSI = 25 - 240 ) และยังจำหน่ายโซ่มาตรฐาน Brand ดั่งนี้ KANA, SY, TSUBAKI, EK, TYC, D.I.D, SUMO, EURO, SKS and ICM etc

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ทางบริษัท ฯ ยังรับผลิตเฟืองขนาดเล็ก/ใหญ่ เฉพาะงาน ทุกรูปแบบ ทุกขนาด รับผลิตเฟืองตามสั่ง จำหน่ายอุปกรณ์เฟืองของแท้ เฟืองสแตนเลส เฟืองเดือยหมู เฟืองพลาสติก เฟืองตรง เฟืองคู่ เฟืองขับ เฟืองสำหรับงานก่อสร้าง เฟืองสำหรับงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม มู่เลย์สายพาน มู่เล่ย์สายพานสั่งทำ มู่เลย์เตเปอร์บู๊ช และมีบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เฟือง