หูปิ่นโต

     หูปิ่นโต หรือ Snap Locks , คลิปล็อค หูล็อคถัง ตัวล็อค หูล็อค

ทางบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี ก็มีอยู่หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ซึ่งโดยหลักก็มีอยู่ดั่งนี้คือ

 ------------------------------------------------///----------------------------------------------------

 1. หูปิ่นโตแบบราคาประหยัด ( Economy Snap locks )